Updates

Navigation:  Instellingen > AntiVirus >

Updates

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als het niet lukt om de software of virushandtekeningen via internet bij te werken, kunt u in dit gedeelte de gegevens invoeren die nodig zijn voor automatische updates. Typ bij Opties de toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) die u bij de online-aanmelding van de software per e-mail hebt ontvangen. Op basis van deze gegevens wordt u herkend bij de G Data-updateserver. De updates kunnen nu volledig automatisch worden uitgevoerd.

Als u een nieuwe licentie hebt en deze wilt activeren, selecteert u Licentie activeren. Bij de internetinstellingen staan speciale opties die slechts in een paar uitzonderingsgevallen (proxyserver, andere regio) worden gebruikt. Schakel de versiecontrole alleen – tijdelijk – uit als u problemen ondervindt bij het bijwerken van de virushandtekeningen.

Virushandtekeningen automatisch bijwerken

Verwijder het vinkje bij deze optie als u niet wilt dat de G Data-software de virushandtekeningen automatisch up-to-date houdt. Bedenk wel dat uitschakeling van automatische updates een hoog veiligheidsrisico met zich meebrengt. Selecteer deze optie dus alleen in uitzonderlijke gevallen. Als u vindt dat de frequentie waarmee de updates worden uitgevoerd te hoog is, kunt u deze hier wijzigen en bijvoorbeeld instellen dat er alleen updates worden uitgevoerd als u verbinding maakt met internet. Dat is bijvoorbeeld een zinvolle instelling voor computers die niet permanent met internet verbonden zijn.

Logboek samenstellen: Als u dit vakje aanvinkt, wordt elke update van de virushandtekeningen vastgelegd in een logboek. U vindt dit logboek bij de extra functies van de G Data-software (in het SecurityCenter onder Meer > Logboeken). Naast deze gegevens vindt u in het logboek bijvoorbeeld informatie over gevonden virussen en andere acties die door het programma zijn uitgevoerd.